Kosten voor coaching in modules


De totale kosten voor coaching in modules zijn opgebouwd uit een analytische fase en uit terugkom momenten tijdens welke we de door jou uitgewerkte modules bespreken en voortzetten. Als eigenaar van een draaiende muziekpraktijk verdien je het hele bedrag ruimschoots in een jaar tijd terug met vier of vijf leerlingen.  Dat is volgens het concept van Muziekschool Nederland een jaar lang één uur lesgeven per week. Elk jaar zal je praktijk uitgroeien tot je er veel meer dan een modaal inkomen uit zal halen. Bovendien kun je de voor dit traject gemaakte kosten opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting waardoor de werkelijke kosten in werkelijkheid aanmerkelijk lager zullen liggen.


Bij aanvang analyseren we je muziekpraktijk en ben je de kosten voor deze fase verschuldigd. Voor het coachings gedeelte geldt het voorgeschreven bedrag per terugkom moment.


Analytische fase: € 495,-

Coachings gedeelte: € 175,- per maand.

------------------------------------

Totale kosten hangen af van de duur van het hele traject en zijn uiteraard inclusief BTW.


Je ontvangt ook de complete Praktijkmap met daarin de uit te werken coachings modules. Eventueel aan te schaffen muziekboeken, naslagwerken, vakliteratuur in boekvorm, benodigde software en de voor je eigen muziekpraktijk te gebruiken lesmethodes zijn voor eigen rekening.