Kosten voor het traject


De totale kosten voor het traject en de papieren of digitale opzet van je praktijk of muziekschool staan gelijk aan de kosten van één jaar Bachelor of Master Opleiding aan een Hogeschool of Conservatorium. Als startende muziekleraar met vier leerlingen in je eigen muziekpraktijk verdien je deze investering in een jaar terug. Dat is volgens het concept van Muziekschool Nederland een jaar lang één uur lesgeven per week. In werkelijkheid kun je na een jaar uitgaan van een praktijk met tien tot twintig leerlingen. En, mits je voldoende inkomsten hebt, kun je de voor dit traject gemaakte kosten opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting, waardoor de werkelijke kosten aanmerkelijk lager liggen.


Bij aanvang schrijf je je in als deelnemer aan het traject Zelfstandig Muziekdocent en ben je de kosten voor het voorbereidend theoretisch gedeelte verschuldigd. Voor het praktisch en uitvoerend gedeelte geldt het voorgeschreven maandbedrag.

Voorbereidend theoretisch gedeelte: € 495,- bij aanvang.

Prakisch en uitvoerend gedeelte:     € 125,- per maand.

------------------------------------

Totale kosten voor een jaar €1870,-


Je ontvangt bij aanvang de complete Praktijkmap met daarin het uit te werken Praktijk Ontwikkel Plan. Eventueel aan te schaffen muziekboeken, naslagwerken, vakliteratuur in boekvorm of als software en de voor je eigen muziekpraktijk te gebruiken lesmethodes zijn voor eigen rekening.