Verbeterpunten die je tegen kunt komen in je muziekpraktijk


In je praktijk werk je met begrippen die vallen onder mentale, muzikale en materiële vaardigheden. Veel

van de onderstaande onderwerpen zul je prima in orde hebben waardoor deze geen aandacht en coaching nodig hebben. Sommige andere onderwerpen zullen binnen je praktijk nog niet goed tot hun recht komen waardoor er kansen blijven liggen. Op muzikaal gebied zal heel veel prima in orde zijn maar op zakelijk en financiëel gebied valt er misschien nog veel te halen.

 • Mentale ontwikkeling en didactische vaardigheden.


 • Eigen mentale kwaliteiten en je persoonlijkheid als gereedschap
 • Vasthouden en versterken van je eigen persoonlijke eigenschappen
 • Het omvormen van ongewenste persoonlijke eigenschappen
 • Omgang met kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen
 • Planvorming en dat kunnen toetsen aan haalbaarheid en realisme
 • Methodiek en lesstijl
 • Didactiek en leerstijlen
 • Muziekpedagogie
 • Leerlingen met leer- of ontwikkelings problemen
 • Communicatie en taal
 • Omgaan met klachten
 • Eigen muzikale ontwikkeling, een lesmethode kiezen en het opzetten van een eigen lesmethode


 • Eigen muziekstijlen en technieken
 • Eigen speelniveau
 • Algemene muziekleer
 • Een bestaande lesmethode kiezen, zelf een maken of een mix van beide
 • Een leerlingen volgsysteem opzetten
 • Activiteiten tijdens het lesgeven
 • Technische- en materiaalkennis
 • Muzikale doelen voor leerlingen zoals opnames, band, orkest of uitvoering
 • Jaarfeesten en programma’s rondom Kerst, Pasen, Sinterklaas en andere vieringen
 • Zakelijke en materiële ontwikkeling en opzetten van de administratie


 • Je praktijk opbouwen zonder financiering
 • Aanschaf instrumenten en toebehoren
 • Werken met Office- en specifieke muziek computerprogramma’s
 • Het kiezen van een rechtspersoon
 • Het kiezen van een handelsnaam
 • Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Aanmelding belastingdienst
 • Belastingadministratie en belasting aangifte
 • Commerciële vaardigheden
 • Vastleggen lesprogramma, klantenbestand  lesrooster en contracten
 • Verzekeringen
 • Financieringen en hypotheken
 • Financiële administratie
 • Klantenwerving
 • Een website, mailadres en een postadres
 • Kaarten en posters
 • Contacten en netwerk
 • Opzetten werkruimte en werkset / thuis of ambulant
 • De hele praktijk in fases opbouwen